Τιμολόγιο & Δήλωση

Πληροφορίες τιμολογίου:

Αγαπητοί χρήστες, θα λάβετε το επίσημο εμπορικό τιμολόγιό μας μετά την αγορά από το Chipsmall, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.
 

1, Οδηγίες έκδοσης τιμολογίου

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί από την Chipsmall. Το ποσό του τιμολογίου υπόκειται στο ποσό του πραγματικού ποσού που πληρώσατε. Η Chhipsmall παρέχει δύο είδη τιμολογίων, το τιμολόγιο ΦΠΑ (μη εκπεστέο) και το ειδικό τιμολόγιο ΦΠΑ (εκπεστέο). Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα λειτουργίας και να αποφευχθεί η απόδοση επιστροφών, το τιμολόγιο θα εκδίδεται σε 5 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή των αγαθών από τους χρήστες. Συμπληρώστε τη σωστή διεύθυνση, υπεύθυνο επικοινωνίας, αριθμό τηλεφώνου για να διασφαλίσετε ότι τα τιμολόγια μπορούν να παραδοθούν ακριβώς. Εάν δεν συμπληρώσετε αυτές τις πληροφορίες, η Chipsmall θα στείλει τιμολόγιο στην ίδια διεύθυνση με τα εμπορεύματα που αποστέλλονται, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εγκαίρως.
 

2, τιμολόγιο ΦΠΑ

Η Chipsmall εκδίδει συνήθως τιμολόγιο ΦΠΑ για χρήστες που είναι γενικοί φορολογούμενοι. Παρακαλούμε γράψτε το κατάλληλο όνομα της εταιρείας και τα φορολογικά στοιχεία στο τιμολόγιο.
 

3, ειδικό τιμολόγιο ΦΠΑ

Εάν πρέπει να εκδώσετε \"ειδικό τιμολόγιο ΦΠΑ\", επικοινωνήστε με τη λογιστική μας, διαφορετικά το σύστημα της Chipsmall θα εκδώσει τιμολόγιο ΦΠΑ. Συμπληρώστε και ελέγξτε προσεκτικά για όλες τις πληροφορίες τιμολογίου, η Chipsmall δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη εάν υπάρχει κάποιο λάθος. Ειδικό τιμολόγιο ΦΠΑ θα είναι αποστέλλεται μέσω express μετά την επιβεβαίωση της αποστολής. Συμπληρώστε το όνομα της εταιρείας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό φόρου, το όνομα τράπεζας και τον αριθμό λογαριασμού, τη διεύθυνση απόδειξης τιμολογίου, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά το ΦΠΑ τιμολόγιο ΦΠΑ, αλλά όλες οι συμπληρωμένες πληροφορίες πρέπει να είναι οι ίδιο με τον φορολογούμενο.
Το όνομα της εταιρείας πρέπει να είναι το όνομα της βιομηχανικής και εμπορικής καταχώρισης. Η διεύθυνση της εταιρείας και ο αριθμός τηλεφώνου του τιμολογίου πρέπει να είναι τα ίδια με τα στοιχεία της εταιρείας σας.
Ο αριθμός φορολογικής εγγραφής είναι ο αριθμός στο certificate Πιστοποιητικό φορολογικής δήλωσης》, συνήθως 15 αριθμοί, ελέγξτε προσεκτικά και εισάγετε. Πρέπει να είναι γραμμένο το όνομα της τράπεζας και ο αριθμός λογαριασμού.
 

4, Ανακοινώσεις

Εάν οι χρήστες γράφουν λανθασμένες πληροφορίες για το ειδικό τιμολόγιο ΦΠΑ, τότε η Chipsmall θα εκδώσει αυτόματα τιμολόγιο ΦΠΑ και χωρίς επιστροφή. Η Chipsmall δεν θα αποδεχτεί το αίτημα για εκ νέου έκδοση ειδικού τιμολογίου ΦΠΑ, εάν έχουμε ήδη εκδώσει τιμολόγιο σύμφωνα με τις πληροφορίες των χρηστών.
 

5, φιλική υπενθύμιση

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το εκδοθέν τιμολόγιο, επικοινωνήστε με το οικονομικό τμήμα της Chipsmall. Εάν δεν λάβετε τιμολόγιο σε 30 ημέρες μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Chipsmall. Δεν θα εκδώσουμε τιμολόγιο δεύτερη φορά εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε 90 ημέρες (από την ημερομηνία παραγγελίας). Το όνομα του προϊόντος στο τιμολόγιο θα είναι γραμμένο Ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ο αριθμός ανταλλακτικού θα γραφτεί ως πραγματική παραγγελία, κανένα άλλο ειδικό αίτημα.
 

6, επιστροφή τιμολογίου

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας εάν διαπιστώσετε ότι τα στοιχεία τιμολογίου είναι λανθασμένα ως παραγγελία, η Chipsmall θα αντικαταστήσει και θα στείλει διορθώσεις το συντομότερο δυνατόν. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας εάν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία τιμολογίου, θα στείλουμε το αναθεωρημένο τιμολόγιο στην υποδεικνυόμενη διεύθυνση μετά το οικονομικό μας τμήμα επιβεβαιώνει. Χωρίς έγκριση εξυπηρέτησης πελατών, το οικονομικό μας τμήμα δεν θα αποδεχτεί την αίτηση για εκ νέου έκδοση τιμολογίου από τηλέφωνο, φαξ ή email.