Προγραμματιζόμενα ταλαντωτές

Εικόνα Αριθμός ανταλλακτικού κατασκευαστή Κατασκευαστής Περιγραφή Διαθέσιμη ποσότητα Τιμή μονάδας Order
DSC6001CE2A-000.0000 DSC6001CE2A-000.0000 Microchip Tech DFN-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.65950/ τεμ
DSC6112MI1A-000.0000T DSC6112MI1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.69880/ τεμ
DSC6111MI1A-000.0000T DSC6111MI1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.69880/ τεμ
DSC6101ME1A-000.0000T DSC6101ME1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.65950/ τεμ
DSC6003HE1A-000.0000T DSC6003HE1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.97770/ τεμ
DSC6001MI1A-000.0000T DSC6001MI1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.69880/ τεμ
DSC6001HE1A-000.0000T DSC6001HE1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.97770/ τεμ
DSC6112MI1A-000.0000T DSC6112MI1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.69880/ τεμ
DSC6111MI1A-000.0000T DSC6111MI1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.69880/ τεμ
DSC6101ME1A-000.0000T DSC6101ME1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.65950/ τεμ
DSC6003HE1A-000.0000T DSC6003HE1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.97770/ τεμ
DSC6001MI1A-000.0000T DSC6001MI1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.69880/ τεμ
DSC6001HE1A-000.0000T DSC6001HE1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.97770/ τεμ
DSC6001CE2A-000.0000 DSC6001CE2A-000.0000 Microchip Tech DFN-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.65950/ τεμ
DSC6112ME1A-000.0000T DSC6112ME1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.65950/ τεμ
DSC6112HE1A-000.0000T DSC6112HE1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.97770/ τεμ
DSC6102HE1A-000.0000T DSC6102HE1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.97770/ τεμ
DSC6001ME1A-000.0000T DSC6001ME1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.65950/ τεμ
DSC6112ME1A-000.0000T DSC6112ME1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.65950/ τεμ
DSC6112HE1A-000.0000T DSC6112HE1A-000.0000T Microchip Tech VFLGA-4 Pre-ordered MCUs RoHS 0 $2.97770/ τεμ