Πολιτική απορρήτου

1. Χρήση περιεχομένου ιστότοπου

Γ1

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου και τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου μόνο για προσωπική σας χρήση. Το περιεχόμενο που περιέχεται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας, θα πρέπει να σεβαστείτε και ένα αντίγραφο θα διατηρηθεί. Εάν το περιεχόμενο του ιστότοπου χωρίς η σωστή δήλωση, δεν σημαίνει ότι ο ιστότοπος δεν έχει δικαιώματα, δεν σημαίνει ότι ο ιστότοπος δεν αξιώνει δικαιώματα και θα πρέπει να σέβεστε την αρχή της καλής πίστης και τα νόμιμα συμφέροντα του περιεχομένου για νόμιμη χρήση. Δεν μπορείτε με κανέναν τρόπο τροποποίηση, αντιγραφή, δημόσια προβολή, δημοσίευση ή διανομή τέτοιων υλικών ή χρήση με άλλο τρόπο για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Απαγορεύστε οποιοδήποτε από αυτά τα υλικά για οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή άλλο έντυπο μέσο ή περιβάλλον υπολογιστή δικτύου. Περιεχόμενο στον ιστότοπο και επεξεργασία της μορφής νομική προστασία από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να συνιστά πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα νομικά δικαιώματα. Εάν δεν αποδέχεστε ή παραβιάζετε αυτούς τους Όρους, η εξουσιοδότησή σας για χρήση του ιστότοπου θα να τερματιστεί αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετε αμέσως τυχόν ληφθέντα ή έντυπα υλικά.

 

2. Ιστοσελίδα διάδοσης πληροφοριών

Η διαθεσιμότητα περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς καμία μορφή εγγύησης. Δεν εγγυάται την απόλυτη ακρίβεια και πληρότητα. Ο ιστότοπος στα προϊόντα, τις τεχνολογίες, τα προγράμματα, την τιμή και την κατανομή θα αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Τα περιεχόμενα του ιστότοπου ενδέχεται να έχουν λήξει, Chipsmall. Δεν υπάρχει δέσμευση για ενημέρωση. Η εξουσιοδοτημένη κυκλοφορία πληροφοριών ενδέχεται να είναι στην τοπική σας τοποθεσία, ωστόσο δεν μπορείτε να λάβετε το προϊόν, τη διαδικασία ή την υπηρεσία, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στις επαφές και τον διανομέα της Chipsmall Business.

 

3. Υποβολές χρήστη

Εκτός από τις διατάξεις περί απορρήτου, εκτός από αυτές, στέλνετε ή δημοσιεύετε οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο ή τα στοιχεία επικοινωνίας (στο εξής θα αναφέρονται συλλογικά ως πληροφορίες) θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά και μη ιδιοκτησιακά. Η χρήση αυτού του ιστότοπου δεν θα παραβιάζει νόμους, κανονισμούς και δημόσια ήθη, όχι προς ή από αλληλογραφία ή στέλνει παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό ή άλλο παράνομο υλικό. Εάν οι άνθρωποι έχουν περιεχόμενο και επιρροή πληροφοριών, υπάρχουν ενδείξεις για την προειδοποίηση ή την αντίρρηση σε αυτόν τον ιστότοπο μη διστάσετε να διαγράψετε το μήνυμα ή την απεριόριστη αναστολή των πληροφοριών του προγράμματος περιήγησης στο Web, χωρίς να χρειάζεται να λάβετε προηγούμενη συγκατάθεση, χωρίς υποχρέωση δημοσίευσης της ειδοποίησης, η κατάσταση είναι σοβαρή, ο ιστότοπος μπορεί να αφαιρεθεί από τον χρήστη.

 

4. Οι χρήστες ανταλλάσσουν περιεχόμενο

Το Chipsmall ζει για να παρακολουθεί ή να ελέγχει τον χρήστη για να στέλνει ή να δημοσιεύει μηνύματα ή να επικοινωνεί αποκλειστικά ο ένας με τον άλλο πληροφορίες σε οποιονδήποτε τομέα ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δωματίων συνομιλίας, των Φόρουμ Chipsmall ή άλλων φόρουμ χρηστών και κάθε ανταλλαγής περιεχομένου. Για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ανταλλαγής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ανεξάρτητα από το εάν δημιουργούν δυσφήμιση, απόρρητο, βλασφημία ή άλλα προβλήματα. Γ1 που διατηρείται όταν βρεθεί διαγράφεται θεωρείται καταχρηστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο ή κατά τα άλλα απαράδεκτο περιεχόμενο δικαίωμα ενημέρωσης .

 

5. Τοποθετήστε για λήψη λογισμικού για χρήση

Εάν κάνετε λήψη λογισμικού από τη χρήση λογισμικού για να συμμορφωθείτε με τη συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού για τη συμμόρφωση με όλους τους όρους άδειας χρήσης λογισμικού. Όταν διαβάζετε και αποδέχεστε τη συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού πριν οι διατάξεις ενδέχεται να μην πραγματοποιήσουν λήψη ή εγκατάσταση του λογισμικού.

 

6. Συνδέεται σε ιστότοπους τρίτων

Ο ιστότοπος συνδέεται με ιστότοπους τρίτων μόνο για ευκολία σε εσάς. Εάν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, θα αποχωρήσετε από τον ιστότοπο. Το Chipsmall δεν έχει ελέγξει ιστότοπους τρίτων, αυτοί οι ιστότοποι και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχονται, χωρίς ευθύνη. Εάν αποφασίσετε για πρόσβαση σε τυχόν συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, τις πιθανές συνέπειές τους και τους κινδύνους που αναλαμβάνετε από εσάς.

 

7. Περιορισμός ευθύνης

Η Chipsmall και οι προμηθευτές της ή το τρίτο μέρος που αναφέρονται δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χαμένων κερδών, των χαμένων δεδομένων ή της διακοπής της επιχείρησης που προκλήθηκε από ζημία), εάν η ζημία αυτή είναι η δέουσα χρήση ή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο και Ο ιστότοπος συνδέεται με οποιονδήποτε ιστότοπο ή οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται σε τέτοιους ιστότοπους που προκαλούνται, και ανεξάρτητα από το αν έχουν εκ των προτέρων τη συγκεκριμένη σύμβαση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση και αυτό έχει προκληθεί βλάβη. Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ως αποτέλεσμα πληροφορίες ή δεδομένα απαραίτητα για τη συντήρηση, την επισκευή ή τη διόρθωση του εξοπλισμού, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα δικά τους πρέπει να φέρουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν από αυτό. εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) εκτός από την έναρξη · η μετάδοση πληροφοριών, η δρομολόγηση, η συνδεσιμότητα και η αποθήκευση παρέχονται με την απαραίτητη αυτόματη τεχνική διαδικασία, την επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δικτύου πληροφοριών · εκτός από άλλες απαιτήσεις αυτόματης απόκρισης, ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου δεν επιλέγει αυτούς τους παρόχους πληροφοριών και παραλήπτες · σύστημα παρόχων υπηρεσιών δικτύου ή ενδιάμεσο δίκτυο ή προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών αντίγραφο της φόρμας, υπό κανονικές συνθήκες, όχι πρόσωπο άλλο από το ο προοριζόμενος παραλήπτης έλαβε τον δεσμευμένο χρόνο όχι περισσότερο από τον προβλεπόμενο παραλήπτη για να παρέχει πρόσβαση στη μετάδοση πληροφοριών, τη δρομολόγηση ή τη σύνδεση σε έναν λογικό χρόνο · μέσω του συστήματος ή του δικτύου μετάδοσης του περιεχομένου πληροφοριών ανέπαφο.

 

8. Γενικές αρχές

Το Chipsmall μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα για να κατανοήσετε τους τρέχοντες όρους, επειδή αυτοί οι όροι σχετίζονται στενά με εσάς. Ορισμένες διατάξεις αυτών των όρων ενδέχεται να είναι σε ορισμένες σελίδες με ρητά καθορισμένες νομικές ειδοποιήσεις ή αντικατασταθέντες όρους.

Ανάδραση

Εκτιμούμε την ενασχόλησή σας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Chipsmall. Η γνώμη σας μετράει για εμάς! Αφιερώστε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα. Τα πολύτιμα σχόλιά σας διασφαλίζουν ότι παρέχουμε με συνέπεια την εξαιρετική υπηρεσία που σας αξίζει. Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος του ταξιδιού μας προς την αριστεία.